پروموشن محصولات سلولزی سافتلن – جشنواره سپاس

پروموشن محصولات سلولزی سافتلن که در پنج فیلد اتکا چمران ، فلاحی ، فکوری و رفاه آزادی ، جمهوریبه مدت یک ماه تا تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۴ توسط شرکت تبلیغاتی کریل برگزار شد.