سمپلینگ محصول جدید کارخانه زمزم – نوشیدنی دانه ریحان

گزارش تصویری پروژه سمپلینگ محصول جدید کارخانه زمزم به نامه نوشیدنی دانه ریحان با برند ویتا