سمپلینگ محصولات پروتئینی دارا

نام پروژه : مجتمع صنعتی پروتئینی دارا
محل پروژه : قلهک
مدت پروژه : ۷ روز
ساعت پروژه : ۱۶ الی ۲۲
نیرو : خانم
شرح پروژه : سمپلینگ مواد پروتئینی ارگانیک مجتمع صنعتی دارا