سمپلینگ محصولات تسنیم نوش

سمپلینگ محصولات تسنیم نوش که در بیست و ششمین نماشیشگاه شیرینی و شکلات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ برگزار شد . بخشی از تصاویر پروژه را میتوانید مشاهده کنید.